När både förste vice ordförande Erland Olauson och tredje vice ordförande Leif Håkansson slutar i LO-styrelsen vid kongressen i maj 2008 kommer bara en person att väljas in för att ersätta dem.

I förslaget på nya stadgar minskas nämligen LO-ledningen till tre personer.

– Vi ska spara pengar i LO-kansliet, och då är det väl rimligt att man tittar på både ledning och anställda, säger Erland Olauson.

I bakgrunden till det nya förslaget finns också de förbundssammanslagningar som utreds. Med färre förbund och oförändrad storlek på styrelsen kommer till slut alla förbund att finnas med i LO:s styrelse.

– Då kommer det att väckas diskussioner om representationen – ska ett förbund med 10.000 medlemmar ha lika många röster i styrelsen som ett som har 620.000, säger Erland Olauson.

För att undvika en sådan diskussion föreslås att antalet ledamöter minskas. Som en konsekvens av detta behöver LO-ledningen samtidigt minskas för att inte dess andel av styrelsen ska bli för stor.

Planen är att ordförande Wanja Lundby-Wedin och andra vice ordförande Ulla Lindqvist ska sitta kvar efter kongressen.