/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/ferbe.jpg
När jobben i Trollhättan ställdes mot dem i tyska Rüsselsheim växte sammanhållningen över gränserna, berättar Anders Ferbe, IF Metall.
Hemmablindhet, lång tradition och en viss övertro på egna inhemska lösningar har bromsat fackföreningsrörelsens internationalisering.

– Det stämmer, säger Anders Ferbe, andre vice ordförande i IF Metall och ytterst ansvarig för förbundets internationella engagemang.


– Vi har all anledning att vara självkritiska och vi har tvingats ompröva mycket av våra tidigare uppfattningar. I dag är dock läget och inställningen helt annorlunda.

När Saab och Opel i Rüsselsheim ställdes mot varandra i den interna tävlingen om att få producera nästa mellanklassbil hände någonting. Samarbetet och sammanhållningen över nationsgränserna blev tydligare.

– Huvudförklaringen var europeiska metallarbetarfederationens agerande. Ambitionen var att IG Metall i Tyskland och berörda svenska fack skulle nå enighet om hur de skulle undvika att ställas mot varandra och vända den gemensamma kraften mot GM:s företagsledning, säger Anders Ferbe.

Växande internationell sammanhållning

Att samtliga fackföreningar inom GM året därpå enades om en gemensam strategi visavi sina amerikanska ägare var ytterligare ett tecken på en växande internationell sammanhållning och agerande.

De principer som styr det samarbetet innebar ett avsteg från den svenska huvudlinjen – att rädda människor och inte jobb – medger Anders Ferbe. Inom den europeiska delen av GM kräver facken att neddragningar fördelas jämt på samtliga produktionsanläggningar.

– Vi hade aldrig fått gehör bland de övriga fackliga organisationerna för vår linje som vilar på en god a-kassa och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Kompromissen var därför nödvändig och ett steg i rätt riktning, fortsätter han.

150 internationella uppdrag i IF Metall
Sedan dess har det internationella samarbetet vuxit i snabb takt inom IF Metall och när Metall och Industrifacket slogs samman betonades vikten av ett intensivare internationellt arbete.

– För tio år sedan fanns ett fåtal internationella uppdrag i de två förbunden och kontakterna utanför Sverige låg på ett begränsat antal personer. I dag har vi 150 internationella uppdrag och kontakter i förbundet, vi finns i tre yrkesinternationaler både inom Europa och världen och vi är engagerade i det gemensamma europafacket EFS, säger Anders Ferbe.

Kanske ännu viktigare för att förstå omsvängningen är att inställningen i förbunden har svängt från en avog inställning till internationellt arbete till ett starkt stöd för att agera tillsammans med kollegor utanför Sverige. Medvetenheten om att kunna ställas mot varandra har vuxit dramatiskt på mindre än tio år.