TIDSKRIFT. Äntligen finns det nu en färgglad specialblaska om språk. Och den är inte knarrig och felfinnande utan ägnar sig enligt en programförklaring åt att ”bevaka och bejaka” språket.

Redan i första numret av Språktidningen känns det att redaktionen känner sin publik, att de vet vad som är intressant och portionerar ut visdomen i lagoma bitar som ändå inte snuttifierar utan snarare leder till eftertanke.

Huvudnumret är Mikael Parkvalls misslyckade försök att spåra det skorrande r-ljudets historia. Det fina med humanistiska vetenskaper, vilket ofta glöms bort i debatten, är ju att ökad okunskap innebär ett aktningsvärt framsteg. Ty världen vi lever i är en motsägelsefull plats.

Fredrik Lindström medverkar förstås, och Anders Bodegård berättar om valet mellan att skriva ”liv och död” eller ”livet och döden” i en diktöversättning. Frågelådan är jättestor, och många artiklar har en rapp samhällsanknytning, till exempel kritiken av ordkunskapsdelen i Högskoleprovet.

Tidskrift: Språktidningen

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören