/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/academi3.jpg
 Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap – numera centrum för universitet och kunskapsföretag – huserar Eva Zandler och hennes privata arbetsförmedling. Foto:Brita Nordholm

I ett år hade hon varit i Sverige och trots att hon är välutbildad gick hon arbetslös. Men när den nya privata jobbförmedlaren Academedia övertog ärendet tog det dem nio dagar att ordna en projektanställning för henne som projektansvarig.

– Anledningen till att det gick så fort är att vi är en mindre enhet än arbetsförmedlingen och kan fatta beslut snabbare. Vi lägger också ner mycket arbete på att matcha arbetssökande och arbetsgivare och skickar inte bara iväg 20 arbetssökanden till en arbetsgivare, säger Eva Zander, chef för Academedia i Norrköping som berättar om sitt företags första jobbförmedling.

I industrimiljö
Academedia är ett av tre privata företag i Norrköping som sedan en tid försöka ordna jobb till arbetslösa – vid sidan av den vanliga arbetsförmedlingen. Uppdraget fick de efter att länsarbetsnämnden gjort en upphandling.

Företaget har sina lokaler i ett gammalt tegelhus som var kvarn en gång i tiden och som ligger mitt i det gamla industriområdet vid Motala ström.

Alliansens alternativ
Idén kommer ursprungligen från Australien där den statliga arbetsförmedlingen avskaffats helt och ersatts med privat. Direkt efter valet i höstas deklarerade den nya svenska alliansregeringen att de vill öppna för privata lösningar av jobbförmedling.

På försök finns nu därför privata arbetsförmedlare i tre städer: Sundsvall, Norrköping och Malmö. Ett par, tre aktörer finns i varje stad och fram till mars har de på sig att visa att de gör ett bra jobb. Då ska försöket utvärderas.

Academedia riktar framför allt in sig på ”dolda jobb”: 30 procent av alla jobb tillätts med annonsering, 70 procent genom kontakter.

Tre kategorier
– Jag ringer runt till företagen för att skanna av marknaden, bokar möte med dem och jagar jobben, berättar Anette Löfström, rekryterare på Academedia.

Verksamheten har just dragit igång och hittills har Academedia fått 24 arbetssökande överförda från arbetsförmedlingen, varav ett par har fått jobb. Om någon vecka kommer ytterligare 300.

Tre kategorier ingår i försöket: ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade. De arbetssökande får själva välja om de vill byta förmedlare.

Gör-så-här-tips
De sökande kallas till en informationsträff och får sedan träffa en av Academedias sju coacher. Tillsammans ringar de in vad den sökande kan och vill ha för arbete. De sökande får också vara med i workshops där de får tips om hur man gör när man söker jobb.

– Vi uppmuntrar dem att kontakta företagen själva, att stå på egna ben, säger Eva Zander.
Academedia – liksom alla de andra företagen – får förstås betalt för vad de gör. Hur mycket varierar – mellan de jobbförmedlande företagen och mellan de olika grupperna av arbetssökande.

Betalt efter prestation
Länsarbetsnämnden betalar mest för funktionshindrade och utlandsfödda – mellan 20.000 och 40.000 kronor per sökande. Ungdomar kostar mellan 12 000 till 25 000.

Jobbförmedlarna får 40 procent av summan direkt när den arbetssökande listas hos dem, 30 procent till om de fixar ett jobb och ytterligare 30 procent om vederbörande har jobbet kvar efter tre månader.

Academedia samarbetar löpande med arbetsförmedlingen.

– Det fungerar bra. Jag ser inga större problem. Om de lyckas ordna jobb till 30, 40 procent av dem de anvisas är vi glada, säger länsarbetsdirektör Gösta Landgren.

FAKTA: Raket på börsen
• Academedia sysslar med företagskurser, jobbförmedling och rekrytering, vuxenutbildning och yrkesutbildning. Nyligen köpte det två friskoleföretag.
• Företaget omsatte drygt 200 miljoner kronor de första sex månaderna i år och gjorde en vinst på drygt 11 miljoner.
• Academedia är börsnoterat och en av börsens värsta raketer. Sedan årsskiftet har aktien ökat i värde med 180 procent. Som investering slår aktien Shanghaibörsen, brentolja, bly och koppar.

Läs också: Privata företag tar över arbetsförmedlingen
Läs också: Ams förbereder jätteupphandling

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern