Charles och Elin Lindleys stiftelse förvaltas av Transport och har bland annat finansierat en serie med aktuella böcker i fackliga frågor.

Inalles har nu sju böcker kommit i serien som började komma hösten 2006.

BLÅGULT FACK OCH GRÄNSLÖST KAPITAL – vägval för svensk fackföreningsrörelse
av Andreas Bieler och Ingemar Lindberg

EN VÄRLD I OBALANS – om lön, arbete och makt i förändring
avRoland Spånt

FÖRBUND I FRONTLINJE – om Svenska Transportarbetareförbundets internationella organisering
av Olle Sahlström

TILLVÄXTENS PRIS – oro och stress i transportarbetarnas arbetsmiljö
av Ingemar Lindberg

EN FRÅGA OM MAKT – om välfärdsstatens överlevnad i globaliseringens tid
av Ingemar Lindberg

HALVVÄGSELLER VILSE? – om den nödvändiga balansen mellan föräldraskap och jobb
Red. Ingemar Lindberg

EN NY MAKTBALANS – om välfärdsstatens överlevnad i globaliseringens tid
av Ingemar Lindberg

KAPITALETS REVANSCH – kan löntagarna komma tillbaka
av Roland Spånt