/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/opin26.gif

Oron beror inte på okunskap.Sex av tio fackligt aktiva i LO-opinion vet hur mycket deras arbetsgivare betalar in till deras avtalspension. Andelen ja-svar är ungefär dubbelt så hög som när ett tvärsnitt av befolkningen tillfrågas.

– Jag försöker planera och hålla koll på min framtid. Det är mycket svårt – och oroande, anser Roy Anderzon, Katrine-holm, mentalskötare och huvudskyddsombud i Kommunal.

Stefan Leiding, Tumba, lastbilsbyggare på Scania i Södertälje och aktiv i IF Metall, tycker att det är olustigt att pensionen hänger på hur börsen utvecklas.

– Speciellt för oss som jobbar fackligt. Ena dagen ska vi försvara arbetet mot kapitalet. Nästa dag ska vi hoppas på att börsen stiger så att våra pensioner säkras.

Tilltron till pensionssystemet är riktigt dålig. De som inte är oroliga, lägger till att de skjuter oron på framtiden eller att de sparar på egen hand.

Som Anna-Karin Nylund, Boden, elevassistent och bland annat arbetsplatsombud i Kommunal:

– Jag har skaffat mig en privat pensionsförsäkring, men det är mot min ideologi och jag tycker inte att det ska behövas.

Åtta av tio har valt hur premiepensionen ska förvaltas. Nio av tio har valt hur avtalspensionen ska förvaltas.

Lisbeth Engström, Nässjö, undersköterska och arbetsplatsombud i Kommunal, berättar att hon inte får välja, därför att hon har sjukersättning på halvtid, inklusive ersättning för en arbetsskada.

Annika Törnqvist, Bohus, frilansmusiker och aktiv i Musikerförbundet, får ingen avtalspension.

– Som frilansmusiker omfattas man i princip aldrig av kollektivavtalet. Man är alltid tillfälligt anställd. Jag vågar inte ens tänka på pensionen.

–Om man kan göra a-kassan obligatorisk, kan man inte också göra kollektivavtalet obligatoriskt? Och se till att försäkringarna gäller även om man bara har en tillfällig anställning.