När klockan rusade mot storkonflikt på dagstidningarna kom Journalistförbundet och Tidningsutgivarna överens i dag, torsdag. Facket fick igenom ett viktigt krav: satsningen på de lägst avlönade journalisterna med många år i yrket.

– Äntligen har vi fått det genombrott som vi har kämpar för, säger SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hulthén enligt ett pressmeddelande. Jag är också med nöjd med att avtalet ger en bättre lösning för att reda ut tvister om upphovsrätten.

Journalisternas nya avtal är på nästan tre år och ger en löneökning på 10,2 procent . I år blir det en generell lönehöjning som i princip ger minst 900 kronor i månaden. Dessutom ett engångsbelopp på 5.000 kronor till alla i retroaktiv ersättning sedan den 1 april, eftersom de nya lönerna räknas från den 1 septembet. Ersättningen för nattarbete höjs också.

Under avtalsperioden ska så gott som alla med minst 15 år i yrket uppnå 25.000 kronor i månadslön. Avtalet ska också ge stärkt anställningsskydd för journalisterna samt ett nytt och enklare regelverk för upphovsrätten.

När parterna kom överens om att acceptera budet från medlarna hade SJF tidigare nobbat  fem medlarbud som TU hade godtagit.