Anne-Marie Qvarfort utsågs i dag, torsdag, till högsta chef för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

IAF ska se till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar bra i hela landet och att arbetslösa ska få ekonomisk trygghet när de söker nytt arbete. Myndigheten har tillsyn över de olika arbetslöshetskassorna.

Anne-Marie Qvarfort har en bakgrund bland annat som utredare, överdirektör i Arbetsmarknadsstyrelsen, departementsråd på arbetsmarknadsdepartementet.

Hon kommer närmast från jobbet som generaldirektör för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (SF-rådet). Rådet förvaltar och betalar ut medel från Socialfonden som får pengar dels från EU, dels från Sverige som ska användas för att främja sysselsättning och tillväxt.

– Det ska bli spännande att väva ihop de erfarenheter jag har i bagaget från arbetsmarknadspolitiken varifrån jag har ett brett kontaktnät, säger Anne-Marie Qvarfort till LO-Tidningen.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern