Lars Leijonborg stannar kvar i regeringen efter sin avgång som partiledare.

Han får dock inte längre kalla sig utbildningsminister. Den titeln lägger Jan Björklund beslag på. Befälsordningen måste vara tydlig för alla.