Kvinnor och män behandlas olika av sjukvården, och olikheterna finns på flera plan. Det visar en ny kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i dag, torsdag.

Översikten sammanställer den forskning som gjorts på området de senaste åren och resultaten visar att det oftast är kvinnor som missgynnas av att bemötandet är olika.

– Kvinnor har inte bara sämre tillgång till vård, utan drabbas oftare av kvalitetsbrister och problem, säger Goldina Smirthwaite, genusvetare och författare till kunskapsöversikten.

Kvinnor får vänta
Kvinnor måste vänta längre på att få vård och de får inte tillgång till nya och dyra läkemedel i samma utsträckning som män. Kvinnor råkar också oftare ut för felbehandlingar och dåligt bemötande. Deras problem bedöms inte som lika allvarliga som männens, och orsakerna till problemen ses som olika.

– Kvinnors besvär bedöms som mer emotionellt orsakade och männens som mer fysiskt orsakade, säger Goldina Smirthwaite.

Deppiga män?
Resultatet blir att kvinnor underbehandlas vid till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnors hjärtproblem upptäcks mer sällan och de får inte den medicinering de behöver. Män får å andra sidan inte tillräcklig hjälp vid psykiska problem som depressioner.

– Det kan vara så att depression ses som en så kvinnlig sjukdom att man missar mäns depressioner och att det leder till att en större andel män tar livet av sig, säger Goldina Smirthwaite.

Ska sprida kunskap
Tanken med kunskapsöversikten är att uppmärksamma ojämställdheten inom vården. SKL:s ordförande Anders Knape säger att det behövs mer forskning på kvinnors sjukdomar, men att det redan i dag finns mycket kunskap som inte alltid når ut i vården. Det vill SKL nu ändra på.

– Det är definitivt inte acceptabelt att kvinnor och män behandlas olika i vår verksamhet, och vi har mycket att jobba på, säger han.