Flygförhandlingarna går trögt, men hos både Transport och Flygarbetsgivarna finns en försiktig optimism.

– Det här är en ideologisk kamp för att skapa fungerande kollektivavtal, säger Bo Nilsson, ordförande för Transports avdelning för flyganställda.

Transport har 2.300 medlemmar i flyget och organiserar i första hand folk på de kommunalt ägda flygplatserna, medan Seko har hand om de anställda på statliga flygplatser.

Förhandlingarna gäller i första hand flygteknikeravtalet och riksavtalet för Transport. Fackets invändning är att avtalen inte speglar de verkliga förhållandena. Förhandlingarna är ajournerade, och en konflikt hotar om parterna inte närmar sig varandra.

Liten grupp med stort ansvar
Flygteknikerna är en liten grupp med stort ansvar. De godkänner tillsyn och reparationer av flygplan. Några hundra av de bortåt tusen flygteknikerna är med i Transport.

Genomsnittslönen är drygt 30.000 kronor i månaden, men enligt avtalets tariffer ligger den mellan strax under 20.000 och drygt 23.000 kronor i månaden. Facket vill ha en lönetariff i avtalet som speglar verkligheten. Enligt Transport kostar detta i stort sett inget, men förbundet vill att den vanliga avtalshöjningen ska läggas ovanpå.

Per Helgesson, avtalsansvarig hos Flygarbetsgivarna, tror att det finns möjligheter att komma överens.

– Tarifferna är vi beredda att diskutera, säger han.

Riksavtalet omfattar bortåt 2.000 Transportmedlemmar. Den största gruppen arbetar med lastning och på avtalsområdet finns också flygmekanikerna. Genomsnittslönen för lastare är drygt 18 000, medan den är strax under 19 000 för flygmekaniker.

”Stor stridsvilja bland medlemmarna”

Facket anser att riksavtalet inte innehåller några fungerande bestämmelser. Allt är i praktiken reglerat lokalt med olika slags tillägg, som kan skilja sig från flygplats till flygplats. Avdelningsordföranden Bo Nilsson säger att tilläggen är fler än tjugo, medan Per Helgesson anser att det rör sig om tio eller tolv.

Arbetsgivarna går med på att skriva in tre tillägg – för lastningsansvariga, för dem som ansvarar för att planet ska bli startklart och för dem som har lastbilskörkort. Alla övriga lokala tillägg ska vara kvar, men arbetsgivarna kan lova att ingen ska bli av med dem.
Flygarbetsgivarna kan tänka sig lönepåslag på 10,2 procent under tre år. Transport vill ha mer.

Ombudsmannen Kenneth Grampe säger att stridsviljan är stor bland medlemmarna. Det finns en stark känsla av att nu är det dags för arbetsgivarna att betala. Flyget går bra. Bagaget har ökat med 40 procent senaste året.