SISTA ORDET. Efter medlemskapet i EU har supandet ökat i Sverige. Våra alkoholvanor har anpassats till dem som råder på kontinenten.

Alkoholkonsumtionens nivå beror i hög grad på tillgänglighet och priser. För att undvika kritik från EU har kvällsöppet och lördagsöppet införts på Systembolaget. Införseln från utlandet år i praktiken fri. Över Öresundsbron går bilarna fullastade med öl och vin.

Följderna av liberaliseringen har  blivit de förväntade. Antalet dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar, misshandelsfall och sjukskrivningsdagar har ökat kraftigt. Politiker som ojar sig över höga sjuktal borde skämmas. De har själva gjort sitt bästa för att höja dem.

Behåll restriktionerna till varje pris

Från alkoholimportörer och dagligvaruhandeln framförs då och då krav på en avveckling av kvarvarande restriktioner. Den som läser en nyutkommen forskarrapport från Folkhälsoinstitutet inser att det är något som vi bör undvika till varje pris.

Den internationella forskargruppen har försökt beräkna hur de svenska alkoholvanorna skulle påverkas om alkohollobbyn skulle få som den vill.

I ett alternativ tillåts öppnandet av 800 licensierade vin- och spritbutiker vid sidan av Systembolagets 400 föräljningsställen. Ett andra alternativ är mer långtgående. Det innebär att alkoholförsäljning tillåtas i 8.000 livsmedelsbutiker.

14.000 fler misshandelsfall

Resultaten är nedslående. Med alkoholförsäljning i matvaruaffärer skulle alkoholskonsumtionen öka med ytterligare 29 procent, antalet dödsfall i alkoholskador med 1.500, antalet anmälda misshandelsfall med 14.000 och antalet sjukskrivningsdagar med 16 miljoner.

Med licensierade butiker skulle effekterna bli ungefär hälften så stora. Forskarna understryker att deras beräkningar är tilltagna i underkant.

De påpekar också att prognoserna inte säger hela sanningen. När det gäller misshandelsfall anmäls de flesta aldrig. Med ökad alkoholförsäljning skulle den dolda kvinnomisshandeln och ungdomsvåldet öka lavinartat.

Idag finns i riksdagen få anhängare av en fortsatt nedmontering av alkoholpolitiken. Det ska vi vara glada över. Enda orosmomentet är att någon nitisk EU-byråkrat försöker bryta sönder Systembolagets monopol med hänvisning till EU:s frihandelsregler.

Forskargruppen har avstått från att försöka beräkna vad som skulle hända om vi återgick till en mer restriktiv alkoholpolitik. De tycker det är föga meningsfullt eftersom det saknas en opinion för en sådan återställare.

Vi dricker 30 procent mer

På den punkten har de säkert rätt. Men det står var och en fritt att räkna baklänges. De senaste årtiondena har alkoholkonsumtionen ökat med 30 procent – och de skador som redan har uppstått är inte mindre än de som kan förväntas om vi fortsätter på samma väg.

Även om vi nu tvingas leva med dagens regler borde vi åtminstone på ett område kunna sätta ned foten. Under senare är har öppnats allt fler nattöppna krogar i storstäderna. Verksamheten är ofta kriminell och ordningen upprätthålls av inhyrda slagskämpar.

Varför tillåter vi detta svineri? Finns det något som helst skäl att låta samvetslösa krögare hälla sprit i redlösa ungdomar fram till klockan fem på morgonen?