Maud Olofsson vill begränsa fackens rätt till åtgärder främst mot småföretag.

Vad är det hon menar? Hennes aggressiva framträdande påminner som det sätt som sverigedemorkaterna hade för tio år sedan. De sade också en sak och menade en annan, eller är hon så okunnig så hon tror på det hon säger?

Tänk dig en liten företagare inom exempelvis byggbranschen med fyra-fem anställda som blir utkonkurrerad av en annan som importerar arbetskraft från annat EU-land till en lönekostnad av 47 kronor per timme.

Det är inte bara de svenska arbetarna som mister jobbet. Företagaren kanske går i konkurs med stora skulder som släpar efter i många år.

Kollektivavtalen skapar en jämn och rättvis kostnad så att företagen slåss på lika villkor. Vad skulle vi få för skatteintäkter om inkomsterna flyttar utomlands?

En anarki för småföretagen skapar ingen utvecklig för Sverige. Samma katastrofala situation kan uppstå inom alla branscher.
Duktiga småföretagare vill vi ha! Det skapar framtidstro.

Kom ihåg att Ikea startade som ett litet företag. Det har nu vuxit till ett stort.

Är det denna utveckling Maud Olofsson vill stoppa genom att skapa ett system så de små företagen förstör för varandra?

Bo Bayard
LO medlem