Fribeloppet för landets studenter kan komma att höjas redan till årsskiftet.

– Det kommer inte att lösa studenternas dåliga ekonomiska situation. Jag har mycket svårt att förstå mig på det här, säger Elin Rosenberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Frågan utreds just nu av regeringskansliet.

I dag får en heltidsstuderande student som tar studiemedel för 23 veckor per termin tjäna max 42.818 kronor. Om studenten tjänar mer sänks både studielån och studiebidrag.

Men enligt Elin Rosenberg är det fel väg att gå om den gränsen höjs.

Hon anser att förslaget går emot regeringens mål om att korta studietiderna. En liknande reform i Finland förlängde utbildningstiderna med 50 procent.

– Jag skulle hellre se att de höjde studiemedlet. Det var i alla fall vad alliansen lovade i valrörelsen, säger Elin Rosenberg.

FAKTA: Så mycket minskar lånet
Fribeloppet är den maximala inkomst en student får ha per halvår utan att studiemedlet minskas. Om inkomsten överstiger fribeloppsgränsen minskas studiemedlet, både studiebidraget och eventuella studielån, med hälften av det överskjutande beloppet.
Fribeloppets storlek påverkas även av studietakten. Ju fler studieveckor desto lägre fribelopp.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern