Att varje dag lyfta, bära och dra tungt kan ge värk i kroppen och leda till skador. För att minska belastningsskadorna, satsas nu på specialinspektioner inom vården och i transportsektorn i hela EU.

– Det är två sektorer med fysiskt tunga jobb och väldigt många anställda, säger Ruth Carlsson, ergonom på Arbetsmiljöverket och den som samordnar inspektionerna.

Inom transportsektorn ska gods- och bagagehantering vid vägtransporter, på flygplatser och i hamnar granskas. Inom vården är det inte bara omvårdnadsarbete utan även kringservice som städning, tvätt, storkök och underhåll som inspekteras.

Totalt finns runt 300.000 anställda inom yrkeskategorierna som berörs av inspektionen. En hög andel av dem har kroppsliga besvär som kommer av arbetet, enligt Arbetsmiljöverket.

– Kunskaper om riskerna med den här typen av arbete måste öka. Arbetsgivaren är skyldig att känna till vilka regler som gäller och ska i samverkan med arbetstagarna förebygga belastningsbesvär. En åtgärd kan vara att organisera om arbetet, en annan att ta tekniken till hjälp, säger Lena Dahlquist, nationell samordnare av inspektionerna, i en kommentar.

Totalt kommer 300 inspektioner genomföras i Sverige. Tanken är att resultatet ska vara klart till årets arbetsmiljövecka i slutet av oktober, som har temat Belasta rätt.