Endast fyra av tio tjänstemän är nöjda med hur datorer har integrerats på deras arbetsplats. Tre av tio är nöjda med hur uppföljningen av IT-systemen fungerar.

Det står att läsa i Sifs rapport från utredningen om medlemmarnas IT-miljö. Trots det anser utredarna att arbetet går framåt.

Under titeln ”Bättre – men långtifrån bra” presenterade tjänstemannafacket Sif i dag, tisdag, resultaten från sin utredning om Sifmedlemmars IT-miljö.

I vad som sägs vara Sveriges hittills största undersökning av IT-användandet inom svenska företag har en enkät gått ut till 16.000 av Sifs medlemmar.

Styr jobbet hårt
De 6.000 svar som skickades in pekar på både bra och dåliga aspekter.

Utredningen kritiserar främst företagsledningarna för att inte ta till vara på tjänstemännens egna erfarenheter vid inköp och utformande av IT-system.

Annat som fungerar dåligt är utbildning och att IT-systemen i sig styr arbetet i för hög grad.

Dåligt i facken
Syftet med undersökningen är att få en bild av hur väl IT-systemen stödjer de anställda i arbetet och hur tekniken påverkar medlemmarnas arbetsmiljö.

– Det här är ett område som vi inom fackföreningsrörelsen inte är så bra på. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön utreds löpande, men på det här området finns det brister, säger Åsa Johansson, Sifs enhet för strategisk utveckling och ansvarig för utredningen.

Trots bristerna anser dock medlemmarna att IT-systemen hjälper dem i arbetet. Nio av tio tillfrågade ekonomiadministratörer tycker att de är till nytta för dem och deras kunder. Sju av tio anser vidare att IT-systemen förbättrat den interna kommunikationen.

Läs också: Sifs checklista för dataköp

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern