Almega förutspår en delvis dyster framtid, för både sin egen bransch och riket i övrigt. Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation publicerade i dag, måndag, sin konjunkturanalys för augusti.

Enligt rapporten kommer den framtida ekonomin att präglas av en ökad inflation och högre räntor. Almega anger flera orsaker till detta.

Årets avtalsrörelse har resulterat i ökade lönekostnader. Almega hävdar att detta, i kombination med en lägre produktivitetstillväxt, kommer att leda till kraftigt ökade kostnader.

Stigande kostnader inom sektorn gör i sin tur att många företag planerar att höja sina priser, en tjänsteprisinflation. Den i sin tur kommer att bidra till att det allmänna inflationstrycket stiger och att Riksbanken måste höja räntan ytterligare, skriver Almega.

Trots detta anser Almega att tillväxten i ekonomin kommer att bli hyfsad. Efter år av rekordhöga siffror kommer tillväxten att mattas av något fram till år 2009, förutspår organisationen.

I den egna branschen, tjänstesektorn, räknar dock Almega med en något bättre tillväxt än i riket i övrigt, mycket tack vare regeringens ekonomiska subventioner av städning och andra hushållsnära arbeten.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern