Kolmårdens behandlingshem har ställt upp tio kriterier för att avgöra om man är spelberoende. Den som instämmer i fem påståenden eller fler anses vara spelmissbrukare. Den som instämmer i tre till fyra påståenden har problem med sitt spelande och ligger i riskzonen för beroende.

1. Du tänker ständigt på spel och hur du ska kunna skaffa pengar för att kunna fortsätta spela.

2. Du spelar för allt större summor för att uppnå "kicken".

3. Du misslyckas med att sluta eller begränsa spelandet.

4. Du är rastlös och irriterad när du försöker sluta spela.

5. Du spelar för att slippa tänka på andra problem. Till exempel ekonomin, skulder, ångest och depression.

6. Du försöker vinna tillbaka bortspelade pengar, med andra ord "Du jagar förluster".

7. Du ljuger för dina anhöriga och andra för att dölja vidden av ditt spelande.

8. Du begår brott för att finansiera ditt spelande.

9. Du förlorar personliga relationer, anställningar och utbildningsmöjligheter på grund av ditt spelande.

10. Du förlitar dig på att andra ska ordna upp dina ekonomiska problem.