Kamratstöd hjälper lokförare som kört på människor att komma tillbaka. Men privatiseringen av tågtrafiken, och dåliga villkor, gör att systemet hotas.

När en lokförare kört på en människa ska han eller hon omedelbart få stöd av en kollega. Systemet heter kamratstöd och har funnits i många år, men nu är det hotat på flera håll.

– När tågtrafiken spricker upp och fördelas på flera olika bolag är det osäkert hur det går med kamratstödet, säger Valle Karlsson, ombudsman på Seko.

Kamratstödjare i hela landet. i stora tågbolag

Tanken är att en kamratstödjare ska rycka ut så fort någon har kört på en människa, och ta hand om den drabbade föraren. Det kan handla om att följa med till läkare eller köra honom hem, och att bara finnas till hands för att prata om det som hänt. Det viktigaste är att föraren inte lämnas ensam efter olyckan.

SJ och andra stora tågbolag har oftast kamratstödjare i hela landet. Men om en lokförare från ett mindre tågbolag kör på någon kan han vara hundra mil från närmaste kollega.

– Vi försöker få till avtal där kamratstödjare hjälper varandra över företagsgränser. Det finns flera exempel där det fungerar bra, och det är en viktig facklig fråga eftersom kamratstödet betyder mycket för förarna, säger Valle Karlsson.

SJ i Stockholm dåligt exempel
Men inte ens stora bolag är en garanti för kamratstöd. På SJ i Stockholm fungerar det inte alls, enligt skyddsombuden.

– Alla kamratstödjare har hoppat av. Det går inte att bedriva kamratstödet som SJ vill, säger Lasse Andersson, som är ett av skyddsombuden för SJ:s lokförare i Stockholm.

Anledningen till avhoppen, är enligt Lasse Andersson, att SJ vill ha en telefonlista där kamratstödjare kan ringas in även på fritiden – och den ständiga beredskapen blir för krävande.

SJ anser dock att kamratstödet fungerar i Stockholm även om det inte finns någon egen organisation.

– Vi har valt att ha ett annat upplägg där vi samarbetar med kamratstödjare ute i landet. Men vi vill gärna ha en egen organisation på samma villkor som resten av landet och där fungerar ringlistan, säger Tomas Pekonen, som är driftområdeschef på SJ i Stockholm.