Vi skriver ner prognosen över tillväxten något, berättade finansminister Anders Borg när regeringen i dag, fredag, konfererade om höstbudgeten. Han räknar med ytterligare sänkt arbetslöshet.

Anders Borg aviserade i ett pressmeddelande att budgeten kommer att innehålla mer av arbetsmarknadspolitik. Detta utan att precisera vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Han skriver så här:

”I höstbudgeten avser regeringen att lägga fram ytterligare förslag som ger fler bättre möjligheter att komma i arbete. Det gäller framför allt dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och har svårt att finna vägar tillbaka. Regeringen anser att en betydande del av dessa åtgärder ska finansieras och utrymmet för andra reformer är begränsat.”
 
Regeringen ska bli klar med sin budget till i mitten av september.