Skyddsombud ska vara med när jobbets lokaler ändras. Medbestämmandeförhandlingar med facket räcker inte.

Det är innebörden av en dom från Arbetsdomstolen. Elektrikerförbundet hade stämt installationsföretaget Bravida för att inte ha låtit skyddsombudet vara med i hela planeringen av ett mat- och pausrum i företagets lokaler på Liljeholmen i Stockholm.

Förbundsjurist Agneta Bern på LO-TCO Rättsskydd företrädde facket.

– Vi gör bedömningen att domen har stor betydelse med tanke på att det inte finns så många domar på området. Den tydliggör arbetsgivarens skyldighet att ta med skyddsombud vid all planering av bolagets lokaler, säger hon.

Överklagar inte
Företaget representerades av arbetsgivarorganisationen EIO:s jurist Ulf Nordström. Han håller med om att det finns få domar på området. Han säger att han inte vill ”kvälja dom” – klandra domen – och därför ger han inga kommentarer.

Bravida skulle bygga ett nytt mat- och pausrum i sina lokaler vid Liljeholmen i Stockholm. Det gamla skulle bli kontor. Företaget genomförde förhandlingar enligt medbestämmandelagen om förändringen – där dock inte skyddsombudet vara med. Först sedan ombyggnaden påbörjats fick skyddsombudet möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Flera paragrafer
Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsmiljölagen innebär att skyddsombud ska ha möjlighet att delta i planeringen i varje stadium som har betydelse för arbetsmiljön. Domstolen kommer fram till att företaget brutit mot kapitel 6 och där paragraferna 4 och 6.

Det betyder att Bravida har hindrat skyddsombudet från att fullgöra sitt uppdrag som skyddsombud, och att han heller inte fått den information som han behövt.

Dessutom anser domstolen att företaget brutit mot kapitel 6 paragraf 10 i arbetsmiljölagen och mot paragraf 3 i förtroendemannalagen. Det innebär att företaget hindrat skyddsombudet från att göra sitt jobb som förtroendevald.

Domen var enhälligt och Bravida ska betala skadestånd på 35.000 kronor till skyddsombudet och lika mycket till Elektrikerförbundet. Arbetsgivarsidan får också stå för fackets rättegångskostnader.