Facket och arbetstagarna måste ta tillbaka makten över a-kassan. Vi kan inte längre se på hur nuvarande regering förstör vår försäkring. De har på kort tid lyckats med konststycket att göra den tre gånger dyrare och hälften så bra!

Den har alltid varit finansierad av en arbetsgivaravgift på 4,45 procent (står för cirka 90 procent av kostnaden) plus en egen avgift för resterande del.

Nu blir a-kassan överfinansierad med den extra avgift man tar ut på cirka 250 kronor per månad och medlem. Pengar som går raka vägen till att sänka bland annat förmögenhetsskatten.

A-kassan är alltså finansierad via ett avstått löneutrymme och bör därför ägas av löntagarna!

Det är dags att ta upp kampen för en löntagarägd arbetslöshetsförsäkring värd namnet och skyddad från arbetarfientliga politiker!

Kurt Karlsson
Seko Västerbotten