Flera tunga remissinstanser sågar regeringens förslag om statliga kreditgarantier till den som köper sin första bostad. De pekar på USA som ett varnande exempel.

Med bostadsminister Mats Odell i spetsen vill regeringen från årsskiftet gå in och garantera räntebetalningarna för den som köper eget hus eller bostadsrätt för första gången. Detta för att hjälpa personer med tillfälliga anställningar eller utan besparingar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tre tunga remissinstanser riktar nu hård kritik mot förslaget. Konsumentverket, Riksbanken och Riksgälden tvivlar på att den grupp som regeringen riktar sig till verkligen finns:

Brister på marknad
Kreditgarantierna är tänkta att gå till personer som trots att det har full betalningsförmåga ändå nekas ett vanligt bostadslån. Detta skulle innebära att det finns påtagliga brister på den svenska bolånemarknaden.

I stället framhåller remissinstanserna att konkurrensen har ökat. Något som gör det mindre troligt att det finns en stor grupp av personer med sund ekonomi som inte kan låna för att köpa bostad. 

De tre är också rädda att fler ska få problem att betala sina skulder.

Konsumentverket anser att garantierna som regeringen föreslår påtagligt ökar risken för människor att hamna i en skuldfälla. Riksbanken varnar för att låntagarna kan försätta sig i en situation de inte klarar när den femåriga garantitiden löper ut. För personer med små marginaler kan ett prisfall på bostadsmarknaden då få stora effekter på privatekonomin.

USA-varning
”De amerikanska erfarenheterna från den så kallade sub-primemarknaden manar till eftertanke”, skriver Riksbanken i slutklämmen på sitt remissvar och hänvisar till de bostadslån som ges till dem som inte har ekonomisk kraft att gå till en vanlig bank.

Trots kritiken försvarar bostadsminister Mats Odell förslaget.

– 90 procent av remissinstanserna är positiva. Nu ska vi gå igenom svaren noga och kanske göra några justeringar i förslaget, säger han till Sveriges Radios Ekoredaktion.