Tysklands högsta arbetsdomstol har gett facket rätt att använda sympatiåtgärder. Domen, som går tvärtemot tidigare domslut, slår fast att även sympatistrejker är en del av fackets grundlagsskyddade rättigheter. 

Bakgrunden till domslutet är att det tyska tjänstefacket Verdi krävts på skadestånd av ett tryckeri. Verdi hade 2004 en konflikt för att få upp lönerna för redaktörerna på dagstidningar.  För att ytterligare sätta press på arbetsgivarna togs 20 anställda på ett tryckeri ut i sympatistrejk under ett nattskift.

Högsta instans
Tryckeriägaren stämde facket och hävdade att åtgärden var olaglig, eftersom tryckeriet är ett eget företag och inte var indraget i huvudkonflikten. Enda sambandet var att företaget tryckte en tidning åt ett förlag som Verdi riktade konfliktåtgärder mot.

Enligt tidigare rättspraxis hade tryckeriet rätt. Tyska arbetsdomstolen slog på 1980-talet fast att sympatistrejker i regel var förbjudna.  I två instanser vann därför tryckeriet, men i den högsta tog det stopp.

Arbetsdomstolens dom innebär att rättspraxis ändras så att sympatistrejker i regel blir tillåtna, så länge de inte är ”uppenbart olämpliga för att tjäna syftet med huvudkonflikten”.

Proportionalitet
De får inte heller bryta mot principen om proportionalitet som gäller alla strejker i Tyskland. Arbetsdomstolen betonar dock att själva syftet med alla strejker är att skada arbetsgivaren, och det alltid måste beaktas när man avgör vad som är proportionerligt.

För tyska fackföreningsrörelsen är domen en stor seger. Tjänstefacket Verdis ställföreträdande ordförande, Gerd Herzberg, säger i en kommentar att domen är en principiellt viktig framgång, och en anpassning till dagens arbetsmarknad. 

– I tider när företag allt mer splittras och delas är det viktigt att Arbetsdomstolen nu utvecklar 80-talets rättsskipning när det gäller sympatistrejker, och anpassar den till nya realiteter, säger han.