Aftonbladets vinst har minskat med drygt 100 miljoner.

Halva tappet beror på förluster för gratistidningen Punkt.se. Ytterligare femtio miljoner beror på en misslyckad start av en egen TV-kanal med tingel-tangel-underhållning. Samtidigt tappar papperstidningen i upplaga.

Nog borde detta vara ett memento för koncernledningen.

För visst borde det ha varit en klokare kommersiell strategi att satsa på kvaliteten i den papperstidning som folk är beredd att betala pengar för.

Åtminstone om alternativet är att skänka bort gratistidningar som ingen vill läsa och starta tv-kanaler som ingen vill se.