/media/lotidningen/media/opin25.png

Fyra av fem i LO-opinion tycker inte att det är för lätt att bli sjukskriven.

Men många tycker att det finns för mycket av godtycke och alldeles för lite av rehabilitering.

Följden blir att långtidssjuka inte kommer tillbaka till arbetslivet utan blir uppsagda.

– Försäkringskassan missbrukar sin roll i vissa fall. Detta i kombination med en ointresserad arbetsgivare leder otrevligt ofta till att folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist, berättar Jimmy Faltin, maskinoperatör och IF Metalls klubbordförande på Trelleborg Sealing Solutions i Ersmark utanför Skellefteå.

Samma sak i vården
Marita Almroth, vårdare i Västerås och arbetsplatsombud i Kommunal, berättar om samma fenomen i vården:

– På sista tiden har försäkringskassan börjat säga att vårdanställda är fullt arbetsföra överallt utom i vården. Ibland resulterar det i att någon blir uppsagd, eftersom arbetsgivaren inte har något annat än vårdjobb att erbjuda.

Många berättar om arbetskamrater som går till jobbet trots att de är sjuka. De har inte råd att stanna hemma.

För svårt att bli sjukskriven

Flera anser att det är för svårt att bli sjukskriven. De talar av erfarenhet – egen eller andras. Arbetskamrater sjukdomar ingår i deras fackliga uppdrag.

Rolf Sundell, bovärd i Tyresö och klubbordförande i Fastighets, vill vända på frågan.

– Det kanske är för lätt att bli sjuk i arbetslivet – till följd av stress, krav, hot, smittorisker och omorganisationer.