Apropå indraget korttidsstudiestöd! Borgarpakten har tydligen som mål att arbetarklassen inte ska förkovra sig och bli allt för upplyst, eftersom de ska slopa stöd till kortare studier, och dragit ner anslagen till vuxenutbildning till ett minimum.

De har väl antagligen fått kalla fötter efter att ha läst på vad Olof Palme sa en gång i tiden. ”Folkbildning ska finnas som ett orosmoln i samhället.”

Kjelle Lundgren