/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/ratif.jpg
 – Numera träffar vi rätt i cirka 90 procent av fallen, säger Latif Rahman på arbetsförmedlingen i Upplands Väsby. Foto: MATS ANDERSSON

Fler lediga platser anmäls till arbetsförmedlingarna. Men det är inte bara den goda konjunkturen som ligger bakom att arbetslösheten sjunker. Arbetsförmedlingen jobbar mer aktivt och det ger resultat.
 
Arbetslösheten i juli sjönk med 30 procent jämfört med samma period för ett år sedan, enligt siffror från Ams. Statistiska centralbyrån rapporterar också rekord i antal sysselsatta.

För Latif Rahman, handläggare på arbetsförmedlingen i Stockholmsförorten Upplands Väsby, märks en tydlig skillnad jämfört med för ett år sedan:

– Då hade jag ungefär 275 sökande att hantera. I dag har jag cirka 190. Det är en stor skillnad, och förändringen har varit tydligast under sommarmånaderna.

Han hänvisar till flera orsaker:

– Konjunkturläget, först och främst, är jättebra. Industrin behöver arbetskraft. Och dessutom jobbar vi på arbetsförmedlingen mer aktivt. Nu har vi en målsättning att få ut dem som skriver in sig på arbetsförmedlingen i arbete inom 90 dagar. Det beror på att studier visar att en arbetslös framför allt är aktiv under det första kvartalet.

Inget utrymme för önsketänkande

Direkt när en arbetssökande skriver in sig verifierar arbetsförmedlingen hans eller hennes meriter.

– Tidigare förekom en hel del önsketänkande. Någon kanske ville bli flygvärdinna, utan att ha jobbat som sådan och utan relevant utbildning eller erfarenhet. Då blev det fel när vi började matcha dem, säger Latif Rahman.

Den bristfälliga matchningen bäddade för besvikelser hos både arbetssökande och förmedlare.

– Numera träffar vi rätt i cirka 90 procent av fallen, säger Latif Rahman.

Arbetssökande får också under några dagars seminarium hjälp med att utforma sin cv, vilket har gett tydliga resultat i att fler åtminstone får komma på intervju när de söker jobb.

– Många med utländsk bakgrund klarar inte att skriva ansökningar så bra, och där ser vi att de får betydligt bättre gensvar när de får hjälp.

Fler får jobb
Att fler hittar arbeten är också tydligt. I Upplands Väsby har cirka 1.900 personer så här långt skrivits ut från arbetsförmedlingen. Under samma period 2006 var antalet knappt 1.400.

De lediga platserna ökar kraftigt i hela landet, och snabbast växer antalet tillsvidareanställningar. Handel, finans och uppdragssektorn har de största ökningarna.

– Många branscher och arbetsgivare upplever att det tar lång tid att rekrytera, säger Martti Rytkönen, kontorschef på arbetsförmedlingarna i Märsta och Upplands Väsby. Konsekvenserna blir att vissa företag inte kan leverera i den takt de önskar när de får arbetsorder eftersom de inte får tag på folk.

Inom byggsektorn finns det i dag ingen arbetskraft att få tag på genom arbetsförmedlingen. Här sker rekryteringen genom personliga kontakter, och byggnadsarbetare är oftast uppbokade långt framåt.

– Det är klart att det är glädjande att arbetslösheten minskar, men samtidigt uppstår ju brist också, säger Martti Rytkönen.