Runt 60 lokala ombudsmän i Byggnads försvinner som en direkt effekt av att mät- och granskningsavgiften slopas. Facket hoppas att de fackliga förtroendemännen ska ta ett större ansvar.

Vårens förhandlingar inom byggbranschen ledde fram till att mät- och granskningsavgiften tas bort ur alla Byggnads avtal. Arbetsgivarna har länge krävt det.

Det betyder minskade inkomster på runt 60 miljoner kronor för fackets lokalavdelningar. För att klara ekonomin drar de ner med runt 90 jobb.

60 av 300 ombudsmän förlorar sina arbeten och 30 av drygt 170 administratörer blir av med sina anställningar.

”Sund utveckling”
Bo Antoni, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, välkomnar förändringen.

– Det är en sund utveckling. Jag tycker att det är väldigt bra att de förtroendevalda i företagen blir mer aktiva och bildar fackklubbar som i andra branscher. Jag kan inte se att det kommer att skapa några problem. I exempelvis verkstadsindustrin bygger den fackliga verksamheten på fackligt förtroendevalda på företagen, säger Bo Antoni.

Stor omställning
Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson konstaterar att en mycket stor omställning av Byggnads fackliga arbete väntar.

Facket tvingas prioritera sitt arbete hårdare. Samtidigt ska de fackliga förtroendemännen ute på byggena förmås att vara mer aktiva och effektiva och använda möjligheterna i förtroendemannalagen mer. I Byggnads finns bortåt 10.000 förtroendemän som hittills inte haft så framträdande roll.

– I första hand kommer vi att prioritera lön och arbetsmiljö, säger Gunnar Ericson.

Kollar avtalen
I dag är det inte längre särskilt många företag som inte vill teckna kollektivavtal, enligt Byggnads avtalssekreterare. Problemen handlar mer om att de som har avtal ska följa dem. De fackliga förtroendemännen förväntas i större utsträckning än tidigare kontrollera avtalen på sina arbetsplatser medan anställda ombudsmän även i fortsättning ska sköta kontrollen där det inte finns några förtroendevalda.

– Kanske får vi säga upp en handfull ombudsmän, men huvuddelen av neddragningen klarar vi med ett pensionserbjudande, säger Gunnar Ericson.

Går i pension
Alla som är 60 år eller äldre nästa år erbjuds att gå i pension med samma villkor som vid den vanliga pensionen. Hittills har många nappat på erbjudandet så minskningen av personal är nästan i hamn. På vissa orter kan det till och med handla om att avdelningarna måste nyanställa ombudsmän.

Samtidigt som mät- och granskningsavgiften tas bort har Byggnads höjt medlemsavgiften med runt 150 kronor i månaden. Men Gunnar Ericson säger att höjningen gott och väl täcks upp av att den borttagna avgiften till facket läggs på byggnadsarbetarnas löner.