4,66 miljoner människor var sysselsatta i juli. Det är den högsta siffran sedan SCB började mäta 1970.

Den tidigare rekordnoteringen från juli 1990 överträffas med 53.000.

Men bilden blir en aning dystrare om man räknar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt. I juli 1990 var den siffran 85 procent, i år är den drygt 79 procent.

Skillnaden beror på att befolkningen i arbetsför ålder har ökat med en halv miljon människor sedan 1990.

Antalet sysselsatta varierar under året och siffran är alltid högst i juli. Då har skolorna stängt och många ungdomar sommarjobbar.

Antalet anställda var drygt 4,2 miljoner i juli i år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är lika många som rekordsommaren 1990. Skillnaden är då var 590.000 tillfälligt anställda. I juli i år var de tillfälligt anställda 280.000 fler eller 857.000.

Antalet fast anställda ökade emellertid med 118.000 på ett år mellan juli 2006 och juli 2007. Antalet tillfälliga jobb blev bara 1.000 fler under samma period.

243.000 var arbetslösa i juli och de flesta var kvinnor. Det är anmärkningsvärt. Allt sedan 1990 har arbetslösheten varit högre bland män än kvinnor i stort sett varje månad. I juli i år var 129.000 och 114.000 män arbetslösa.

Arbetslösheten var 5,0 procent i juli, 5,5 procent bland kvinnor och 4,5 procent bland män.