Låglönesatsning, jämställdhet och en starkare reglering av arbetstiderna i det centrala avtalet. De frågorna står i centrum för Seko när avtalsrörelsen för 35.000 anställda vid Posten nu har inletts.

Sekos yrkanden, som lämnades över till motparten Almega i dag, onsdag, följer LO:s samordning. Alltså 825 kronor mer i månaden per heltidsanställd, och som lägst en ökning av löneutrymmet med 3,9 procent. Samt extra pengar i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20.000 kronor i månaden.

– Det är viktigt att vi får löneökningar i kronor, säger Christer Rydh, ombudsman vid Seko. För en postanställd med 16.000 kronor i månadslön ger en löneökning på 3,9 procent bara 615 kronor i månaden, och det är för lite i förhållande till andra grupper.

Seko vill också reglera arbetstiderna i det centrala avtalet för branschen. I dag finns bestämmelserna om arbetstid i lokala avtal.

Det nuvarande avtalet löper ut den 30 september.