Avtalet om nya, bättre pensioner för arbetare blev klart i våras. I dagarna begär LO och Svenskt Näringsliv in offerter från ett 20-tal bolag som vill vara med och förvalta pensionerna.

Därmed har den största pensionsupphandlingen på länge inletts. Medan den nya ITP-pensionen för tjänstemän bara berör nytillkomna sparare födda 1979 eller senare gäller nya Avtalspension Saf-LO för 1,5 miljoner arbetare direkt från årsskiftet.

För pensionsförvaltarna är det en jätteaffär. De tävlar om drygt nio miljarder i pensionsinbetalningar årligen. 2012 har summan vuxit till drygt 13 miljarder. Dessutom ska LO-medlemmarna ha rätt att flytta sitt tidigare sparande till nya förvaltare. Där finns ytterligare 80 miljarder att slåss om.

Låga avgifter
I underlaget för upphandlingen, som är mycket omfattande, lägger LO och Svenskt Näringsliv tonvikten vid låga avgifter och möjlighet till hög avkastning. De faktorerna är avgörande för hur höga pensionerna blir.

Bolagen ombeds att lämna förslag till avgifter enligt två alternativa modeller.

I den första får avgiften formen av en viss procentsats på individens samlade pensionskapital. Det gör det möjligt att jämföra med bolagens avgifter inom ITP-systemet, som är just procentsatser.

Tydlig modell
Den andra modellen innebär att avgiften är ett visst krontal per individ, plus en avgift på de pensionspremier som betalas in varje år.

En fördel med en sådan modell är att avgiften blir tydligare än en procentsats, som ju innebär att den försäkrade betalar lite i början, men mycket när pensionskapitalet har vuxit till sig. För en person i 60-årsåldern kan en procentsats som förefaller låg göra att förvaltningsavgiften är större än den årliga pensionsinbetalningen från arbetsgivaren.

Större risk
Avgifter som procentsatser av det hopsparade pensionskapitalet medför också en risk, som är mer påtaglig för LO-medlemmarna än tjänstemännen. De stora intäkter som finns att hämta för pensionsbolagen kan driva fram en flyttkarusell. Förvaltare skulle kunna locka LO-medlemmarna att föra över sina pensionspengar, utan att de förstår vad flytten kostar eller att pengarna kan hamna i ett sparande med hög risk.

När tjänstemännen och Svenskt Näringsliv upphandlade förvaltning för den nya ITP-pensionen 2006 till 2007 pressades avgifterna rejält. Det kommer LO-medlemmarna att ha nytta av. Men avgifterna kan knappast sänkas mer.

Bjöd under
I branschen är det känt att flera bolag erbjöd orealistiskt låga avgifter för att få vara med i ITP-systemet, avgifter som knappt täcker kostnaden för att skicka ut värdebesked. Finansinspektionen har inlett en granskning av prissättningen inom ITP-systemet. Misstanken är att vissa förvaltare låter andra kundgrupper subventionera de låga avgifterna inom ITP.

– Sådant går inte i längden, kommenterar Ellen Nygren, pensionsförhandlare vid LO. Vi vill ha seriösa anbud och skapa ett hållbart avgiftssystem. Det ger högst pensioner på sikt.

FAKTA: Strikt tidsplan för upphandlingen
• Den 12 september ska offerter som gäller fondförsäkring lämnas, den 18 september är sista datum för offerter som gäller traditionell livförsäkring. Därefter publiceras namnen på de bolag som lämnat anbud på www.fora.se.
• Den 8 november ska omkring tio bolag ha valts ut för förhandlingar. Den 1 januari 2008 träder nya Avtalspension Saf-LO i kraft.