För en dryg månad sedan havererade försöken att nå en omfattande reform av USA:s invandringslagar. Sedan dess har Bushadministrationen suttit ner för att hitta andra vägar att möta invandringssituationen.

Resultatet av dessa överläggningar lades nyligen fram. Inriktningen är entydig. Tillämpningen ska skärpas av de rådande lagarna.

Den nya satsningen innebär allt från skärpt gränskontroll till åtgärder för att göra det nuvarande gästarbetarsystemet mindre byråkratiskt.

Mot arbetsgivarna
Men merparten av insatserna riktar sig mot arbetsgivare som anställer personer utan arbetstillstånd. Böterna för arbetsgivare som medvetet använder illegal arbetskraft ska höjas och fler av dessa ska dras inför rätta.

– Vi vet att dessa åtgärder kommer att medföra vissa olyckliga konsekvenser på ekonomin. Men när kongressen misslyckades med att nå fram till en rejäl reform är det dessa medel som står till buds, säger Michael Chertoff, USA:s säkerhetsminister.

Hårdare kontroll av att invandringslagarna följs väntas få stora effekter inom delar av den amerikanska ekonomin. Inom jordbruket och byggindustrin uppskattas att de illegala invandrarna utgör två tredjedelar av arbetskraften. Restaurangbranschen och slakterinäringen är andra områden där många av arbetarna saknar arbetstillstånd.

Döden för bönder
– Det här är inte bara smärtsamt, det skulle innebära döden för amerikanska bönder, säger jordbrukaren Mauren Torrey, i en intervju med New York Times.

Men det är inte bara från arbetsgivarhåll som oron för de nya hårdare tagen sprider sig. En av de nya åtgärderna är skärpt registerkontroll, och facken ser flera faror med detta.

Arbetsgivare som får meddelande om att deras anställdas personuppgifter inte stämmer med offentliga register måste inom tre månader reda ut situationen. Annars väntar rättsliga påföljder.

Facket oroligt
Falska personuppgifter är vanliga bland anställda som saknar arbetstillstånd. Men felaktiga personuppgifter kan också bero på att enkla misstag i administrationen.

Fackliga företrädare är oroliga att de nya reglerna kan leda till att oskyldiga anställda avskedas. En annan farhåga är att företag kan komma att använda reglerna för att göra sig av med obekväma personer.