Omsättningen av chefer på sjukhemmet Tallbacken i Nordmaling i Västerbotten är någonting utöver det vanliga. Sedan 1998 har 13 chefer avverkats. Personalen är frustrerad och har låtit trycka upp numrerade t-shirts som delas ut till avdelningscheferna som slutar.

Jag har också varit chef på Tallbacken, står det på tröjans framsida. På baksidan ett nummer – precis som på en fotbollströja – som anger vilken chef i ordningen bäraren var.

Nyligen utdelades t-shirt nummer 13.

Nummer 8
LO-tidningen har pratat med bärare nummer 8 som slutade efter att ha varit chef i tio månader.

– Nu har vi en hel startelva, säger Per Lundgren som blev chef på Tallbacken i maj 2004.

Han trivdes utmärkt.

– Det var roligt att jobba där, personalen var entusiastisk och engagerad.

Stelbent ledning
Men så fick han ett anbud om ett bättre betalt jobb i hemstaden Umeå, fem mil från Nordmaling. Eftersom mer än en tredjedel av hans jobb består av skrivbordsjobb bad han att få sköta den uppgiften hemifrån – och vissa dagar slippa tio mils pendlande i bilen.

– Det ville de inte diskutera. Varför ska just du få göra så, frågade man bland annat från fackligt håll.

Han ville också ha bättre betalt. Blankt nej.

Enligt honom beror sjukhemmets stora chefsomsättning på en stelbent kommunledning som inte har förmågan att tänka i nya banor.

– Socialförvaltningen i Nordmaling kostar allt mer pengar och man försöker lösa det genom att spara på lönerna. Men vad kostar det att annonsera efter nya chefer, och att skola in nya, i frustration bland personalen?

”Bara du stannar”
När han kom till sjukhemmet satte han sig ner och hade medarbetarsamtal med hundra anställda – vilket tog sin tid. Det hade de aldrig varit med om förr.

– Bara du stannar, var den återkommande kommentaren i de samtalen.

Gretel Broman, som är ordförande i Kommunals sektion 1 i Nordmaling, har inte pratat med personalen på Tallbacken, men förstår att de har det jobbigt.

– Chefskarusellen beror på dåliga löner. Det är klart att man blir less med ständiga chefsbyten, säger hon.

Personliga skäl
Andra jobb som lockar och personliga skäl, hävdar Nordmalings socialchef Susanne Hansson är orsaken till de ständiga bytena. Högre lön och mer frihet, kan vara lösningen, säger hon till Västerbottens Folkblad.

LO-tidningen har inte lyckats få någon i personalen att uttala sig. Västerbottens Folkblad citerar dock anställda som vill vara anonyma och som uppger att de ständiga bytena har skapat brist på kontinuitet och en otrygg arbetsmiljö. Chefernas förslag på förändringar tas sällan på allvar eftersom personalen vet att cheferna blir kortvariga, säger en anställd till tidningen.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern