Skyddsombud kan kräva att arbetsuppgifter omedelbart stoppas om de innebär allvarlig fara för liv eller hälsa. Förra året anmälde skyddsombuden 121 så kallade skyddsstopp till Arbetsmiljöverket. Det är dubbelt så många som två år tidigare.

– Sedan 2004 är det en fördubbling och det är en kraftig ökning även om man jämför med 2005 då det var drygt 70 stopp, säger Catarina Edgar, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.

Nästan hälften av alla skyddsstopp förra året skedde i Stockholmsområdet. Ewa Skalleberg, som är biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Stockholm, säger att de allra flesta skedde inom busstrafiken. 47 av totalt 59 skyddsstopp i Stockholm gällde kollektivtrafiken.

Våld och hot
– Det var mycket problem med hot och våld inom lokaltrafiken. Skyddsombuden tyckte inte att arbetsgivaren lyssnade på dem och tog problemen på allvar. Då blev det en del skyddsstopp.

Arbetsmiljöverket lyssnade däremot, i alla fall efter ett antal skyddsstopp. Från och med den 1 april förbjöd verket att busschaufförerna skulle hantera kontanter på bussarna. Ewa Skalleberg säger att skyddsstoppen i sig inte var orsaken till förbudet, men att de bidrog till att Arbetsmiljöverket fick upp ögonen för problemet.

– Vårt arbete beror till stor del på vad skyddsombuden meddelar oss och skyddsstopp är allvarliga signaler om att något är fel, säger hon.

Farliga kemikalier
Om man bortser från kontanthanteringen i Stockholms lokaltrafik ökade antalet skyddsstopp inte nämnvärt förra året. De övriga stoppen gällde allt från farliga kemikalier till farliga arbetsställningar.

Hittills i år har drygt 60 skyddsstopp anmälts. Det är färre än förra året, men fortfarande en ökning i jämförelse med tidigare år. Om utvecklingen håller i sig beräknar Arbetsmiljöverket att det blir runt 100 skyddsstopp i år.

FAKTA: Så många fler blir skydsstoppen

År Antal skyddsstopp
2003 57
2004 60
2005 72
2006 121

FAKTA: Arbetsmiljöverket bestämmer
Skyddsombuden har enligt arbetsmiljölagen rätt att stoppa arbete som utgör omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Arbetsgivaren kan antingen acceptera stoppet eller kräva att det prövas av Arbetsmiljöverket. Stoppet gäller tills Arbetsmiljöverket antingen hävt det, eller beslutat om att ersätta det med ett förbud.

Läs också:
Så lyder arbetsmiljölagen

Läs också:
Inte ett enda rån efter kontantstoppet