/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/hund.jpg
Skogsindustrin gör miljardvinster, men ersättningen till dem som planterar skogen har stadigt pressats nedåt. Följden har blivit att arbetare från Litauen och Polen har tagit över. Foto: JOHAN GUNSÉUS 

Den som planterar skog får samma ersättning per planta i dag som för tio tolv år sedan. I en del fall har priset inte höjts på 20 år.

– Utländsk arbetskraft är billigare. Därför har den tagit över, säger Peter Lindström, regionalt skyddsombud i Skogs- och träfackets avdelning 2 i Västerbotten.

Han arbetar med avdelningens projekt Ordning och reda i skogen, som ska säkerställa att lön och andra villkor för de många utländska arbetarna stämmer med kollektivavtalet och lagstiftningen. Peter Lindström försöker hitta de polska och litauiska plantörerna för att informera och kontrollera vad de tjänar.

– Men jag kan bara skumma på ytan. Skogs- och träfacket har avtal med 230 företag i Västerbotten, och därutöver finns 50 eller 60 utländska entreprenörer.

En del följer kollektivavtalet – andra inte
Strax före LO-Tidningens besök har Peter Lindström förhandlat med ett företag om lönerna för utländska arbetare som hade planterat för lite för att nå upp till skogsavtalets lägsta lön med hjälp av ackordet, och därför borde ha fått avtalets garantilön.

– Min bild är att kollektivavtalet följs av den entreprenör som har kontraktet med skogsägaren, säger Peter Lindström. Men i många fall har entreprenören i sin tur anlitat en underleverantör – ofta ett utländskt företag. Som i sin tur kan ha underentreprenörer. I de leden följs inte kollektivavtalet.

Planering upphandlas genom anbud
Skogsplantering och röjning upphandlas numera genom anbud. Billigaste budet vinner. Det har pressat ersättningen för skogsarbete. Peter Lindström är kritisk mot de stora skogsägarna i Västerbotten: Sveaskog, Holmen Skog, SCA och Skogsägarna.

– När de begär in anbud säger de att kollektivavtalet ska följas, och så anser de att de har tagit sitt ansvar.

– Det är fegt. De kontrollerar inte att avtalet följs. I stället får facket städa.

De litauiska arbetarna i LO-Tidningens reportage är anställda direkt av Kvalitetsskog AB och omfattas av det kollektivavtalade försäkringsskyddet.