I dag, torsdag lämnade regeringen förslaget om att svenska sjömän ska betala samma skatt vare sig de arbetar på svenska handelsfartyg eller fartyg från något annat EES-land till lagrådet.

Finansminister Anders Borg presenterar lagförslaget i en debattartikel i Göteborgs-Posten, där det beskrivs som ett led i en strävan att ge sjöfarten bättre villkor. Men lagförslaget har i själva verket kommit till sedan EU-kommissionen tagit Sverige i örat, något som tjänstemän inom regeringskansliet bekräftar för LO-Tidningen.

De skattelättnader som svenska sjömän har på svenska båtar måste gälla även när de tar jobb på exempelvis holländska eller tyska fartyg. I annat fall anser EU-kommissionen att Sverige hindrar den fria rörligheten för arbetskraft inom EU.

Jobbavdraget olöst
Vid årsskiftet sänktes skatten på arbetsinkomster kraftigt, men det så kallade jobbskatteavdraget kom inte sjömännen till del. Den orättvisan har Seko och sjöbefälens fackliga organisationer protesterat kraftigt mot, och enligt Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson är frågan fortfarande inte löst.

I slutet av juni tycktes regeringen ge med sig: I samband med att jobbskatteavdraget förstärks år 2008 ska också sjömännen få del av skattesänkningen, hette det i en promemoria från finansdepartementet. I GP-artikeln passar Anders Borg på att påminna om detta.

– Det är förstås bra att regeringen har tagit intryck av kritiken, säger Tomas Abrahamsson. Men regeringen har ställt upp villkor för reformen: Den genomförs bara om ekonomin tillåter det.

Förlorat 10.000
– Och regeringen bortser från att alla andra fick sänkt skatt redan den 1 januari 2007. Under det här året kan en matros missa uppåt 10.000 kronor i skattelättnad. Om inte sjöfolket kompenseras för detta bär vi med oss frågan som en kvarnsten i förhandlingarna om ett nytt löneavtal i vinter.

Seko slöt ett rekordkort avtal för sjöfolket i våras. Det gäller bara året ut, i väntan på att frågan om jobbskatteavdrag för sjömän ska lösas.