/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/facklinne.jpg
Linnea Olofsson, 21, jobbar extra i en klättrings- och friluftsbutik i Stockholm. Hon är en av alla unga som varken är med i facket eller i a-kassan. Linnéa säger att hon inte vet så mycket om facket, men hon har försökt gå med i a-kassan: ”Men det var så krångligt att det aldrig blev av.” Foto: Fredrik Sandberg

Bara varannan anställd under 24 är med i facket. Organisationsgranden för unga är lika låg bland arbetare som bland tjänstemän, och den har sjunkit rejält de senaste åren.

En ny del i LO:s rapportserie Röster om facket och jobbet presenteras i dag torsdag, och den handlar om just ungdomar och facket.

1993 och 1994 var organisationsgraden för unga arbetare som högst – 77 procent att jämföra med dagens 52. En orsak till raset kan, enligt rapporten, vara att fler unga i dag jobbar i branscher där färre är med i facket. En annan orsak kan vara att allt fler har tillfälliga anställningar.

– När ungdomarna får visstidsanställningar i allt högre utsträckning sjunker organisationsgraden automatiskt, säger LO:s andre viceordförande Ulla Lindqvist.

Inga fasta jobb
Även ungdomarna i undersökningen anger visstidsanställningar som ett av de vanligaste skälen till att de inte är med i facket. Tre av fyra sysselsatta under 20 år är visstidsanställda, och samma sak gäller hälften av alla ungdomar mellan 20 och 25.

En annan vanlig anledning till att unga inte går med i facket är att medlemsavgiften är för hög. Men allra vanligast är ändå att ungdomarna är tveksamma till nyttan med att vara med i facket.

– Det visar att vi måste bli mycket bättre på att nå unga både i skolan och på arbetsplatserna och visa vad facket gör, säger Ulla Lindqvist.

Visar intresse
Att ungdomar inte skulle vara intresserade av facket verkar dock vara en myt. Hela 74 procent av de oorganiserade arbetarna mellan 18 och 29 år kan tänka sig att gå med. 40 procent kan absolut tänka sig medlemskap, och det är en betydligt högre andel än bland äldre arbetare.

De unga som redan är med i facket är också mer intresserade av att ha förtroendeuppdrag än äldre medlemmar. Hela 40 procent av kvinnorna under 30 kan tänka sig det. Ändå är det betydligt färre unga än äldre som har uppdrag inom facket.

– Vi måste släppa fram de unga och kan inte sitta kvar på våra stolar i evigheter. Vi måste lämna plats så att fler unga får en chans att komma in, säger Ulla Lindqvist.