Strax innan parterna i staten skulle träffas i dag, onsdag, varnade Arbetsgivarverkets förhandlingschef Nils-Henrik Schager de fackliga organisationerna för att dra växlar på de avtal som slöts under våren.

– Att andra grupper har fått höga löneökningar beror på goda tider på arbetsmarknaden. För statens anställda pekar indikatorerna åt ett annat håll.

Inom staten råder ingen högkonjunktur. Den statliga sektorn har knappast brist på lämpliga sökanden till lediga jobb, enligt den konjunkturbarometer som Arbetsgivarverket presenterade i juni. Och till skillnad från industrin har de statliga myndigheterna inte märkt av ökat övertidsuttag eller personalomsättning de senaste åren. Uppsägningarna och den förväntade övertaligheten ökar, enligt barometern.

Vill ha sifferlöst
Bland annat mot den här bakgrunden vill Arbetsgivarverket ha sifferlösa avtal för samtliga anställda, också för Sekos medlemmar. När parterna utbytte yrkanden i juni angav Arbetsgivarverket inget utrymme för löneökningar alls.

– Nya löner ska fastställas för ett antal individer, utifrån vad var och en åstadkommer och utifrån varje verksamhets ekonomiska förutsättningar, säger Nils-Henrik Schager.

Hårt motstånd
Sekos motstånd kommer att bli hårt. Förbundets krav följer samordningen inom LO: minst 825 kronor mer i månaden per heltidsanställd, dock lägst 3,9 procent. Seko vill skriva in en lägstalön på 15.500 kronor i avtalet, vilket går stick i stäv med arbetsgivarnas synsätt.

– Vi accepterar inte sifferlösa avtal, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman. De innebär ju att den enskilde medlemmen inte är garanterad någon löneökning alls.

Lokala tider
Arbetsgivarverket går till offensiv också för att få reglera arbetstiderna lokalt. Därutöver vill verket sänka den kollektivavtalade ersättningen till dem som får förtidspension och införa en tidsgräns för hur länge den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska kunna få hjälp till omställning.

Parterna har tillsatt gemensamma arbetsgrupper för att diskutera arbetstid, trygghetsavtalet och försäkringsfrågor. Grupperna ska vara klara den 1 september. Dessförinnan är en rad tider för löneförhandlingar inbokade, närmast på måndag.

Seko har 6.000 statligt anställda medlemmar och förhandlar sida vid sida med tjänstemännens och akademikernas fackliga organisationer.

FAKTA: 500 nya avtal
• Över 500 avtal över hela arbetsmarknaden har gått eller går ut i år.
• De allra flesta branscher slöt nya treåriga avtal i våras. Industrin var först ut i mars och den kommunala sektorn hann i mål strax före semestrarna.
• Drygt 2,8 miljoner anställda kommer att få nytt avtal.