Regeringen förbereder ett förslag om hur långtidssjukskrivna ska tvingas ta andra arbetsuppgifter för att komma tillbaka i jobb.

– Det är rimligt att man som anställd accepterar att utföra andra arbetsuppgifter som man klarar av, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) till TT.

Små arbetsgivare som inte har möjlighet att erbjuda andra sysslor ska kunna gå ihop i en så kallad arbetsgivarring,

Enligt förslaget ska ett intyg om vad den sjukskrivne klarar av för arbete i fortsättningen ersätta sjukintyget. Arbetet med att ta fram ett sådant pågår just nu på socialdepartementet.

Lennart Lundquist
08-796 225 36
Skicka ett e-brev till reportern