Fyra av tio riktigt högavlönade tjänstemän tycker att de gör ett jobb som är viktigt för andra. Bland tjänstemännen med lägre löner tycker fler klart fler än hälften samma sak.

Bättre betalt betyder alltså inte viktigare arbete – när de som själva gör jobbet får göra bedömningen.

Pensionsföretaget Alecta har frågat drygt 3.000 tjänstemän om hur de bäst vill beskriva sina yrken.

De mest välavlönade jobben toppar listan med att jobbet är: analytiskt, intellektuellt och stimulerande samt kräver många bollar i luften.

Tjänstemännen med låg lön beskriver i stället sina jobb med ord som: viktigt för andra, samhällsnyttigt, stillasittande och enformigt.

Tvärs över inkomstnivåerna konstaterar tjänstemännen i undersökningen att de har ett ansvarsfullt jobb som innebär kontakt med andra människor.