/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/utslapp3.jpg
Naturskyddsföreningens Svante Axelsson tycker att elpriset börjar närma sig det rättta. Foto: Leif R Jansson/Scanpix.

Det är inte fel att importerad el från kolkraftverk höjer priset på svenskarnas elräkning – trots att den mesta elen kommer från billig vattenkraft. Enligt Naturskyddsföreningens Svante Axelsson är elpriset på väg mot sin rätta nivå.

Sverige och Norden har haft ett lägre elpris än andra länder. Men priset är på väg att jämnas ut.

– Det är mycket osäkert om svenska energibolag haft några utgifter för utsläppsrätter. Men även om de inte köpt några rätter så kanske tyska och danska bolag har gjort det, säger Svante Axelsson, miljöorganisationen Naturskyddsföreningens (SNS) generalsekretare.

Han tycker inte det är fel att marginalelen, den sista kilowattimmen som oftast är importerad och dyr, sätter priset på all elproduktion. Tvärtom ger det en ekonomisk signal till konsumenterna.

Effektivisera mera
Men eftersom prissättningen också bidrar till energiföretagens stora vinster föreslår SNF en ny reglering.

– I stället för att ta bort marginalprissättningen är det bättre att tvinga energibolagen att använda en del av vinsterna till att effektivisera produktionen, säger Svante Axelsson.

Han tycker att den elintensiva industrin i framtiden ska kunna klara sig genom att själv äga vind- och vattenkraftverk och därigenom få njuta av ett lågt produktionspris.

Känsligt för EU
Läget för EU och för systemet med utsläppshandel är extremt känsligt, anser Svante Axelsson. EU har inte lyckats speciellt bra med att minska utsläppen.

I de 15 gamla EU-länderna har minskningen varit ungefär 1 procent. Men eftersom de baltiska och östeuropeiska länderna har minskat ganska kraftigt får EU godkänt.

– Själva systemet blir inte tillräckligt kraftfullt förrän taket för utsläpp sänkts ordentligt och rätterna blivit dyra. EU måste åtminstone klara att ligga i paritet med sitt mål på en minskning med 8 procent, säger Svante Axelsson.

Höjt elpris bra
I grunden är SNF positivt till systemet med utsläppsrätter. För första gången i historien får kraftbolagen betala för sina utsläpp – och det känner konsumenterna av genom att elpriset höjs. Men det är inte negativt att elpriset ökar, anser Svante Axelsson.

– Vi är på väg mot ett mer korrekt pris, säger han.

En normalstor eluppvärmd villa drar ungefär 20.000 kilowattimmar per år. 15 öres prisökning slår hårt, räkningen blir flera tusen högre varje år.

– Kraftbolagen borde med sina feta vinster köpa ut villaägare som sitter fast i ett elberoende, säger Svante Axelsson.

Har köpt rätter
Naturskyddsföreningen kritiserar delar av systemet men är samtidigt en del av det. Förra året köpte SNF drygt 8.500 rätter för att, enligt Svante Axelsson, sänka utsläppstaket.

Rätterna såldes sedan för minst hundra kronor mer än vad de kostat. Hundralappen betraktas som en gåva och som ett stöd för lobbyarbetet.

– Det är viktigt att konsumenterna kan undandra en del rätter från marknaden för att få bättre klimateffekt. Samtidigt kan de stötta vårt lobbyarbete, säger Svante Axelsson.

Gillar inte jeepar
Men han gillar inte att bilägare med stora jeepar dövar sitt dåliga samvete med att köpa en utsläppsrätt. Den typen av kompensation är inte något som SNF stöder, betonar han.

När luften gick ur marknaden med utsläppsrättigheter valde SNF att i stället förköpa rättigheter för perioden efter 2012. Det priset är redan satt till cirka 250 kronor per ton.