Ett 90-tal diagnoser har fått ny anvisad sjukskrivningstid när Socialstyrelsens och Försäkringskassan tagit fram riktlinjer för hur länge en sjuk person ska stanna hemma från jobbet. Utmattningssyndrom, som i dag har en genomsnittlig sjukskrivningstid på 119 dagar, ska i fortsättningen i normalfallet inte ha någon sjukskrivningstid alls.

LO-tidningen redogjorde för de nya direktiven i början av juni. I dag, fredag, då riktlinjerna återigen uppmärksammades massmedialt, blev Socialstyrelsen nedringd av undrande människor.

På sin webbsida lade myndigheten därför genast ut ett förtydligande som understryker att det handlar om riktlinjer som kommer att konfronteras med verkligheten, och att alla fall ska prövas individuellt. I slutändan är det den lokala försäkringskassan som avgör, klargör Socialstyrelsen.

Psykiska sjukdomar
Direktiven, som ska bli helt klara i oktober, omfattar cirka 60 procent av alla sjukskrivningar. De stora grupperna är psykiska sjukdomar och åkommor i rörelseorganen.

Enligt de nya direktiven ska till exempel en blindtarmsinflammation, som i dag ger en genomsnittlig sjukskrivning på 27 dagar, inte behöva någon sjukskrivning alls. För en hjärtinfarkt, som i dag kräver en genomsnittlig sjukskrivning på 118 dagar, behövs bara fyra veckors sjukskrivning.

Forskare dömer ut
– En katastrof. Jag är bombsäker på att dessa rekommendationer kommer att läsas bokstavligt av försäkringskassorna som nu kommer att härja fritt med deprimerade människor, säger Aleksander Perski, stressforskare och docent vid Institutionen för psykosocial medicin i Stockholm.

Han anser att riktlinjerna vore bra om de enbart vore rekommendationer som läkarna kan anpassa till respektive individ. Men han befarar att de i stället blir normerande för landets försäkringskassor.

– Man sysslar med önsketänkande om hur kort sjukskrivning det behövs för depressioner och utmattningssyndrom. Det stämmer helt enkelt inte.

– Jag hade varit något mer positiv om man samtidigt sagt att man ska satsa på terapi och adekvat vård. Men det gör man inte. Det har jag bråkat med den förra regeringen om och den nya är inte bättre, säger Aleksander Perski.

FAKTA: Fler exempel
Depression:
I dag: 341 sjukskrivningsdagar (cirka 49 veckor)
Nya direktiv: Noll dagar vid mild och tre månader vid måttlig depression och sex månader vid allvarlig.
Ryggskott:
I dag: 200 dagar (cirka 29 veckor)
Nya direktiv: En vecka om personen har ett fysiskt lätt arbete, två veckor vid tungt arbete.
Graviditetsillamående:
I dag: 85 dagar (cirka 12 veckor)
Nya direktiv: Två månader i normalfallet.

Läs också: Sjukledig får nytt "recept"

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern