Inkassokrav och kronofogde kan bli verklighet för dem som straffat ut sig från a-kassan genom att inte betala avgiften. Flera a-kassor räknar med indrivning vid årsskiftet.

– Lite drygt 1.400 av våra medlemmar har struntat i att betala. Vi har fram till årsskiftet på oss. Har vi inte fått in pengarna då kommer vi att gå till ett inkassoföretag för att få in dem. Vi måste göra så helt enkelt, säger Inger Gold, föreståndare på Pappers a-kassa.

 Medlemsraset i a-kassorna fortsätter. Sedan årsskiftet – då avgiften höjdes – har närmare 280.000 lämnat kassorna. Bland dem finns ett antal, oklart exakt hur många, som helt enkelt slutade att betala avgiften – utan att formellt begära utträde ur kassan.

Tidigare avregistrerades den som inte betalade sin avgift på tre månader. A-kassorna täckte då upp och betala själva de uteblivna avgifterna till staten.

Har inte råd
Men nu är avhoppen så många att flera förbund inte längre anser att de har råd med detta. Därför överväger de att koppla in inkassoföretag eller kronofogdemyndigheten.

– Det handlar om ett stort antal miljoner för oss – en skuld som andra medlemmar ytterst får betala. Det är klart att vi har diskuterat att gå till inkasso men avvaktar fram till hösten eftersom vi fått dispens fram till årsskiftet med att betala till staten, säger Harald Petersson, kassaföreståndare på Handels a-kassa. 

Inkasso kostar
Vid Lärarnas a-kassa handlar det ”om hundratalet snarare än tusentalet” som struntat i att betala. Men även där diskuterar man att koppla in inkasso.

– Vi har diskuterat att göra så men kommer då att ta ställning i varje enskilt fall. Man måste se på vad det kostar att driva in pengarna. Det kostar att anlita inkassoföretag. Och det är ju inte så ekonomiskt klokt om det kostar mer att driva in en skuld än vad den är värd. Samtidigt måste man beakta att det är de som är kvar som får betala för de som drog, säger Lars-Olof Holmgren, kassaföreståndare på Lärarnas a-kassa.

Inte roligt
Att detta i slutändan kan leda till att före detta medlemmar hamnar i kronofogdens register, tycker förstås ingen är speciellt roligt.

– Egentligen tycker jag inte det här är någonting som vi ska syssla med, säger Harald Petersson på Handels a-kassa.

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som är a-kassornas tillsyns- och kontrollmyndighet, har man ingen synpunkt på hur a-kassorna driver in obetalda avgifter.

Förlorat var fjärde
A-kassornas avbräck varierar kraftigt. Sämst har det gått för Stats- och kommunalanställdas a-kassa som förlorat var fjärde medlem, 26 procent.

Minst avbräck har Hamnarbetarnas a-kassa där bara två procent gått ur eller straffats ut efter att ha struntat i att betala avgiften. (Se tabellen intill).

I juni i år hade a-kassorna tillsammans 3,5 miljoner medlemmar.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern