Ännu ett borgarbeslut tar oss närmare kulturskymningen. Det är dags för lärare, bibliotekarier, folkbildare med flera att protestera.

En bok för alla bildades 1976 efter ett beslut i riksdagen och har till uppdrag att ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Sedan 1980 omfattar utgivningen även barn- och ungdomsböcker. Motiven var att främja läsverksamhet och sprida god litteratur ut till dem som har knackig ekonomi och som därför tvingats välja bort böcker i familjeekonomin. Kultur ministern har låtit meddela att det statliga stödet nu dras in och så var det bort med den verksamheten.

Den kortsiktiga vinst som staten gör kan inte på långa vägar uppväga de långsiktiga konsekvenserna. Men det följer helt den överklasslinje som nu styr Sverige. De rika ska ha mer och statens omfördelande roll begränsas.

Vi blir så innerligt trötta på detta ensidiga knaprandet på dem som har det sämst ställt medan de rika levereras förmån efter förmån. Sänkta fastighetsskatter, hushållsnära tjänster och slopad förmögenhetsskatt.

Roger Emilsson
Fastighetsskötare, Borlänge
Marina Forslund
Assistent på Seko-Dalarna