75 procent i LO-opinion är nöjda med de centrala avtalen. Bara sex procent är missnöjda.

Hittills har knappt 90 procent av dem som är med i LO-opinion fått nya centrala avtal.

Men riktigt alla jublar inte.

– Det är en bra bit kvar för oss i Kommunal med tanke på alla år som vi har fått stå tillbaka, anser Ulf Eriksson, va-maskinist i Luleå och aktiv i Kommunal.

Anna-Karin Nylund, elev-assistent i Boden och aktiv i Kommunal, är inne på samma linje:

– Vi kommunalare har släpat efter så länge att utvecklingen måste gå snabbare om vi ska få ungdomar att jobba i offentlig sektor i framtiden.

De flesta väntar fortfarande på lokala avtal. 30 procent svarar att de nya lokala avtalen är klara för deras del.

Av dem är 60 procent nöjda med de lokala avtalen. 20 procent är missnöjda.

Deltagarna i LO-opinion är inte riktigt lika nöjda med hur deras löner har utvecklats under de senaste tre åren – men även här är de nöjda fler än de missnöjda.

46 procent är nöjda med sin egen löneutveckling under de senaste tre åren. 34 procent är missnöjda.

60 procent tycker inte att industrin ska sätta ett riktmärke för hur höga löneökningarna ska bli på hela arbetsmarknaden.

– Med lönepåslag i procent är det vansinne. Då kommer industrin alltid att dra ifrån. Med påslag i kronor är det mer acceptabelt om industrin är löneledande, tycker Betty-Ann Weiler, brevbärare i Lidköping och fackligt aktiv i Seko.

– Så länge industrin ångar på som nu är det i sin ordning att övriga avtal utgår från industrin, men kommunalarna ska inte dras ner i skiten när det blir lågkonjunktur i industrin, resonerar Johan Rocklind, maskinoperatör på Scania i Södertälje och aktiv i IF Metall.
40 procent tycker att industrin ska vara löneledande.