Sjuksköterskor som får specialistutbildning vid landstinget i Örebro måste stanna kvar där tre år efter utbildningen. I annat fall blir de skyldiga att betala tillbaka det utbildningen kostat.

– Eftersom utbildningen tar ett till ett och ett halvt år blir man uppbunden i fyra och ett halvt år. Ett slavkontrakt, säger Anna Vellet, ordförande i Vårdförbundet i länet.

Under utbildningen får sjuksköterskorna 85 procent av sin lön. Bryter de kontraktet och slutar jobba i landstingen innan tre år gått måste de betala tillbaka detta.

– Efter utbildningen är det dessutom landstinget som bestämmer vilken ort man ska arbeta på. Örebro har bland de sämsta lönerna i landet och det här sättet att tvinga kvar sjuksköterskorna är fel väg att gå, säger Anna Vellet.

Landstinget å sin sida hävdar att det är rimligt att man får användning för den kunskap man betalar för.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skriv ett e-brev till reportern