Som ett led i förenklingen för småföretagare lovade regeringen före valet att göra det lättare för dem som vill starta eget. I dag, torsdag, kom direktiven till utredaren som ska se över kraven för att få en F-skattesedel.

Antalet personer som skattar som egna företagare har ökat under flera år. Vid utgången av 1999 var 590.439 personer registrerade för F-skatt. Vid utgången av 2006 var de 723.615.

Även antalet ansökningar om F-skatt har ökat, från 64 353 stycken 1999 till 74 876 år 2006.

Varning från LO
LO har dock varnat för en ovälkommen följd om företagandet sätts i system. Det mest negativa scenariot är om en arbetsgivare väljer att helt sluta anställa och i stället kräver att de han anlitar är egna företagare.

En stor del av las, lagen om anställningsskydd, kan då sättas ur spel. Arbetarna kan då också tvingas konkurrera om jobben genom att lägga anbud som egna företagare. Därmed försvåras också avtalsförhandlingar.

Vårdföretag
Enligt regeringen är dock syftet att skapa fler jobb, och i uppdraget till utredningen ingår nu att lämna förslag på enklare regler som inte skapar utrymme för missbruk i arbets- och uppdragsavtal där las kan kringgås.

Utredningen ska också samråda med arbetsmarknadens parter.

Enligt en kommentar från finansminister Anders Borg kan de nya reglerna främst komma att användas av företagare inom vård- och omsorg.