I New York tjänar heltidsarbetande kvinnor i tjugoårsåldern i genomsnitt 17 procent mer än män i samma ålder, enligt en undersökning från Queens College i New York.

Även i andra storstäder som Boston, Chicago, Dallas och Los Angeles tjänar de unga kvinnorna mer än sina manliga kollegor.

Lönegapet mellan könen i storstäderna skiljer sig påtagligt från mönstret på det nationella planet. Mätt över hela USA tjänar unga kvinnor hela 11 procent mindre än jämnåriga män.

Under tio år
Omvändningen av lönegapet i storstäderna har skett under det senaste decenniet. År 2000 tjänade kvinnor i tjugoårsåldern bosatta i New York ungefär lika mycket som de jämnåriga männen.

Huvudförklaringen till utvecklingen är, enligt forskarna, att fler kvinnor än män går vidare och läser på universitet och högskola. Unga kvinnor är mer välutbildade än männen i samma åldrar. De högutbildade kvinnorna är dessutom mer benägna att flytta till en storstad och vänta med att bilda familj.

Ambitiösa
– För ambitiösa och karriärinriktade kvinnor är New York och Boston städer som erbjuder goda anställningschanser. Karriärmöjligheterna drar kvinnorna till storstäderna, säger Andrew Beveridge, sociolog och ansvarig för undersökningen.

Trenden syns tydligt i statistiken för New York. Bland metropolens heltidsarbetande kvinnor mellan 21 och 30 år har mer än hälften en universitetsexamen, att jämföra med en dryg tredjedel av männen.