140 personer är med i nya LO-opinion – 69 kvinnor och 71 män.

95 är nya i LO-opinion. De övriga 45 är med för andra året i rad.

139 personer, alla utom en, har fackliga uppdrag. Sju av tio jobbar fackligt enbart på fritiden eller högst tio timmar i veckan på arbetstid.

En av tio jobbar fackligt på heltid eller näst intill heltid.

Nästan alla jobbar fackligt på sin arbetsplats. Bland deltagarna finns 30 klubbordföranden, åtta sektionsordföranden, 39 arbetsplatsombud, 32 skydds-ombud och 15 försäkringsrådgivare – för att nu ta några exempel.

40 arbetar fackligt på avdelningsnivå. En enda har uppdrag på riksnivå – som suppleant i förbundsstyrelsen. I medeltal har de som är med tre fackliga uppdrag per person.

40 personer har politiska uppdrag. De allra flesta är fritidspolitiker i sina hemkommuner. Två av deltagarna har politiken som deltidsyrke.

Ett 70-tal olika LO-yrken finns representerade. Undersköterskor är den största yrkesgruppen. 21 deltagare är undersköterskor.
Andra stora yrkesgrupper är operatörer och montörer i industrin, bovärdar och fastighetsskötare, lokalvårdare, barnskötare och brevbärare.

I övrigt finns alla möjliga yrken representerade – som golvläggare, tändsticksarbetare, betongarbetare, bussförare, drifttekniker och väktare.

Detta är den sjunde årgången av LO-opinion. Medelåldern bland deltagarna är 41 år.

Samtliga 15 LO-förbund är representerade.
Deltagarna är utspridda över hela Sverige från Malmö i söder till Boden i norr. En fjärdedel bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö, en fjärdedel bor i glesbygd och hälften bor i mindre eller medelstora städer.

LO-opinion gör inga opinionsundersökningar utan snabbenkäter som skickas ut med e-post varje vecka för att ge en bild av stämningarna bland fackligt aktiva på gräsrotsnivå.

Så många i LO-opinion kommer från respektive LO-förbund

  Alla Män Kvinnor
Byggnads 2 2 0
Elektrikerna 1 1 0
Fastighets 10 8 2
Grafikerna 1 0 1
Handels 13 6 7
Hotell-och restaurangfacket 2 1 1
IF Metall 21 15 6
Kommunal 58 12 46
IF Metall 21 15 6
Livs 6 6 0
Musikerna 3 2 1
Målarna 1 1 0
Pappers 3 3 0
Seko 13 9 4
Skogs- och Träfacket 1 0 1
Transport 5 5 0